หŒองอาหาร ภูเรือบุษบารีสอรŠท แอนดŠ สปา
ห้องอาหารกว้างใหญ่ สะอาด ปลอดโปร่ง พร้อมจุดชมวิว
ชมรูปภาพอื่นๆ ของห้องอาหาร โรงแรมภูเรือบุษบาฯ
Click thumbnail to enlarge
Phurua bussaba restaurants
โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ท มีห้องอาหาร 2 ห้อง ได้แก่ 1.ห้องอาหารโปงลาง ตั้งอยู่ติดกับห้องโถงทางเข้า บริเวณ Lobby โรงแรม สามารถดัดแปลงเป็นห้องประชุมขนาดเล็กได้ ขนาดความจุ 50 ท่าน 2. เทอร์เรซชมวิว(Terrace) ตั้งอยู่มุมที่สวยที่สุดของโรงแรม เป็นจุดชมวิว ท่านสามารถนั่งทานอาหาร ดื่มกาแฟ พร้อมชมวิวภูเขาด้านหลังของโรงแรม เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.30 - 22.00 น. บริการอาหารไทย-จีน รับจัดเลี้ยงได้ถึง 500 คน ถ้ามาเป็นหมู่คณะเรามีบริการเครื่องเสียงให้ท่านด้วย ***วัตถุดิบที่ประกอบอาหาร 90% มาจากแปลงผักปลอดสารพิษของโรงแรมเอง ***โดยห้องอาหารของโรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา ได้รับชนะเลิศห้องอาหารขนาดใหญ่ เนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไป ในปี 2554 ของจังหวัดเลย และได้รับประกาศนียบัตร Clean food good taste อีกด้วย ***เมนูอาหารแนะนำ -เห็ดหอมสดผัดน้ำมันหอย -ต้มยำปลาน้ำโขง -ทอดมันเห็ดหอม -ยำผักกูด
ห้องอาหารโปงลาง
ห้องอาหารเทอร์เรซชมวิว
บริการจัดอาหารสำหรับกรุ๊ปทัวร์ ในราคาพิเศษ โทร. 042-899299 และ 042-899330
ห้องอาหารของโรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา ได้รับชนะเลิศห้องอาหารขนาดใหญ่ เนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไป ในปี 2554 ของจังหวัดเลย และได้รับประกาศนียบัตร Clean food good taste อีกด้วย
SPECIAL AWARD