หŒองประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง
โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ท มีห้องสำหรับจัดประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง 2 ห้อง ได้แก่ :- 1. ห้องประชุมใหญ่ภูมั่งคั่ง  เป็นอาคารที่สร้างแยกต่างหาก ใช้สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยงโดยเฉพาะ สามารถจุคนได้ ประมาณ 200 คน และมีห้องน้ำเพียงพอมีเครื่องเสียง และโปรเจคเตอร์ รายละเอียดเรื่องการจะใช้ห้องประชุมกรุณาโทรสอบถามได้ที่ 042-899299 และ 042-899330  2. ห้องประชุมสัจจะไมตรี เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก จุคนได้ประมาณ 50 คน เหมาะที่จะจัดเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆ ในหมู่เพื่อนฝูง หรือการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่มากนัก
ชมรูปภาพอื่นๆ ของห้องประชุมโรงแรมภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา
Click thumbnail to enlarge
Meeting, Conference, Seminar / Party room ٻˌͧЪ˭ 觤 ٻˌͧЪ⻧ҧ ҤˌͧЪ˭ 觤