ราคาบŒานพัก หŒองพัก โรงแรมภูเรือบุษบารีสอรŠท แอนดŠสปา
ตารางราคาห้องพัก และบ้านพักแบบต่างๆ ภายในภูเรือบุษบารีสอร์ทฯ
ชมโรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ท แอนด์ สปา ในมุมอื่นๆ
Click thumbnail to enlarge
MENU โรงแรมภูเรือบุษบารีสอรŠท แอนดŠ สปา แบบที่พัก ขนาด จำนวน
ห้องโรงแรม (A1,A2 room)
3 คน
NA
2
NA
มี.ค.-ต.ค. พ.ย.-ก.พ.
1,500 บาท
2,500 บาท
ประเภท ห้องน้ำ รายละเอียด แอร์,พัดลม แอร์,พัดลม แอร์,พัดลม แอร์,พัดลม แอร์,พัดลม แอร์ พัดลม
NA
2
1
1
1
1
1
1
* หมายเหตุ : ราคาที่แสดงไว้ในตารางด้านบน เป็นราคา ต่อหลัง หรือ ราคาต่อห้องเท่านั้น *
แอร์ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด = คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขยาย =