MENU ٹŠ¹ŒɵԹ§§‹
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์พอเพียงเยี่ยงพ่อ  เนื่องด้วยโรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา เป็น Green resort and Eco hotel ดังนั้น จึงได้สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์พอเพียงเยี่ยงพ่อขึ้น เพื่อให้ท่านผู้ที่สนใจได้มาชมและศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชผัก organic  โดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ฮอร์โมนจากสิ่งเหลือใช้ ใช้น้ำหมักชีวภาพในการไล่ศัตรูพืช  จะมีดอกไม้สีเหลือง เพื่อดึงแมลงตัวดีเข้ามาเพื่อไล่แมลงที่ไม่ดีออกไป  มีฟาร์มเห็ดหอม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางฟ้าภูฏาน  มีเรือนกล้วยไม้ เชิญท่านที่สนใจแวะมาพักรถ ชมสวนกล้วยไม้ ซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ   ***เราตั้งใจให้โรงแรมบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา  เป็นจุดนัดพบ ของนักเดินทางบนถนนสาย 203 นี้ *** และเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับหน่วยงานต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารเหลือใช้ รวมทั้งการปลูกพืชผัก Organic***
ชมรูปภาพอื่นๆ ของห้องประชุมโรงแรมภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา
Click thumbnail to enlarge