Green resort & Eco hotel
 โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ท แอนด์สปา จัดเป็นโรงแรมสีเขียว ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า Green resort หรือ Eco hotel  กล่าวคือ ทางโรงแรมจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและผลิตเอง เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี นำสิ่งเหลือใช้กลับมา recycle นำเศษอาหาร มาผลิตแก๊สชีวภาพ  เพื่อลดโลกร้อน โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปลายปี พ.ศ.2555 จะใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้ได้ 90% โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดให้โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ท เป็นหนึ่งในโรงแรมในเขต  Green circle (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย)
ชมรูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Click thumbnail to enlarge