บŒานพัก หŒองพัก โรงแรมภูเรือบุษบารีสอรŠท แอนดŠสปา
บ้านหลังใหญ่บนเนินเขา (Family house) 
บ้านหลังใหญ่บนเนินเขา (Family house)  มีทั้งหมด 5 หลัง ได้แก่ บ้านดาวเรือง, บ้านลีลาวดี, บ้านชวนชม, บ้านบัวสวรรค์ และบ้านพุทธรักษา แต่ละหลังประกอบด้วย 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จุได้ 6-10 คน หลังคาเป็นไม้ มีชั้นลอย มีหน้าต่างโบราณ  เสาทุกต้นของบ้านมีน้ำล้อมรอบเพื่อกันมด ปลวก แมลงไม่ให้เข้าบ้าน มีฉากบังเตียงนอน ถ้าดึงฉากกั้นจะกลายเป็น 2 ห้องนอน ถ้าไม่ดึงฉากออกมาจะเป็นห้องใหญ่ๆ มีทั้งแอร์และพัดลม  ฤดูกาลปกติ (มีนาคม - ตุลาคม)  ราคาหลังละ   2,800 บาท ฤดูกาลท่องเที่ยว (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์)  ราคาหลังละ  4,000 บาท (ราคาบ้านพักรวมอาหารเช้า)
1
2
3
4
5
6
7
8
ชมภาพบ้านหลังใหญ่บนเนินเขา (Family house) ในมุมอื่นๆ 
9
Click thumbnail to enlarge
บ้านพักและห้องพักแบบต่างๆ
เสาทุกต้นของบ้านมีน้ำล้อมรอบเพื่อกันมด ปลวก แมลงไม่ให้เข้าบ้าน MENU
ตŒองการดูรายละเอียดเพิ่มเติม... คลิกที่รายการดŒานล‹างนี้