โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ท มีห้องน้ำสาธารณะ ไว้บริการท่านที่เดินทางผ่านไปมา ให้ได้ใช้เป็นที่พักรถและเข้าห้องน้ำ แวะทานอาหาร กาแฟ ซื้อของที่ระลึก ของฝาก
ชมรูปภาพอื่นๆ ของห้องน้ำโรงแรมภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา
Click thumbnail to enlarge
ห้องน้ำของโรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ท ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบริการสาธารณะ ปี 2554 ของจังหวัดเลย